Meer weten?
Bel 072 - 511 53 66

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.living-finance.nl). Door deze internetsite te benaderen, bezoeken en/of via deze internetsite informatie te raadplegen en/of gebruiken, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Deze internetsite is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Hoewel Living Finance er naar streeft om correcte, volledige en actuele informatie te verschaffen, kan Living Finance niet garanderen dat de aangeboden informatie correct, volledig of actueel is. De gebruiker draagt zelf de verantwoording voor het controleren van de informatie die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld. Living Finance is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten en/of beslissingen die op basis van informatie die via deze internetsite beschikbaar is gesteld worden ondernomen.

Op deze internetsite worden verwijzigingen gemaakt naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Living Finance geen controle heeft. Living Finance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke informatiebronnen. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.